Přístroj na vyšetření moč.sedimentu.

Přístroj na vyšetření moč.sedimentu.